demo

சுரைக்காய்!

ஹிந்தியில் "கலாபாஷ்" மற்றும் "லௌகி" என்றும் அழைக்கப்படும் சுரைக்காய், சாதுவான மற்றும் விரும்பத்தகாத காய்கறி போல் தோன்றலாம்

demo

Murungai Keerai – Drumstick Leaves!

The benefits of drumstick leaves are fully elucidated in this post. The drumstick tree or “Moringa Tree” or “Murungai Maram” ...

demo

முந்திரி பருப்பின் அற்புதமான நன்மைகள்!

 ‘கஜு’ என்றும் அழைக்கப்படும் முந்திரி, பல இந்திய உணவுகளில் ஒரு பொதுவான மூலப்பொருள்.

demo

குதிரைவாலி!

குதிரைவாலி உலகெங்கிலும் உள்ள மக்கள் மற்றும் விலங்குகளால் உண்ணப்படுகிறது. அதன் தாவரவியல் சொல் "Echinochloa esculenta" ஆகும்.

demo

The health benefits of little millets are not little!

The advantages of little millets are entirely described in this post. In the last few years, we’ve learned a ...

demo

Wholesome Bay leaf!

The benefits of bay leaf are thoroughly elaborated in this post. Bay leaf, also called laurel, is a spice often ...

demo

காட்டுயானம் அரிசியின் ரகசியம்!

காட்டுயானம் என்பது நீண்ட காலமாக இந்தியாவில் விளையும் சிவப்பு அரிசி வகையாகும்.

demo

சாம்பல் பூசணிகாயின் அற்புதம்!

சாம்பல் பூசணி ஒரு மென்மையான கொடியாகும், இது மிகப் பெரிய பழமாக வளரும்.

demo

கடுகு மற்றும் அதன் அற்புதம்!

கடுகு செடியின் விதைகள் அதே பெயரிடப்பட்ட மசாலா செய்ய பயன்படுத்தப்படுகின்றன.